1. Pelajaran Pertama adalah Dzikir Jahar Nafi Isbat.

  2. Pelajaran Kedua adalah Dzikir Sirri

  3. Pelajaran Ketiga adalah Dzikir Thobib Rukhani 7 hari.

  4. Pelajaran Keempat adalah Dzikir Thobib Rukhani 40 hari.

  5. Pelajaran Kelima adalah Dzikir Fatihah.

Baiat sebagai Bentuk Proses Ijab Kobul Pelajaran, untuk memperoleh pelajaran Shiddiqiyyah harus melalui proses pengajaran dan pengesahan ijab-kobul antara seorang guru (Mursyid atau wakil yang ditunjuk) dengan murid yang disebut Baiat.

Baiat bukan merupakan sumpah setia kepada guru atau lembaga thoriqoh / organisasinya. Bila Pelajaran Thoriqoh ditempuh tanpa melalui proses Baiat, maka Barokah Ilmu Khusus dari Rosululloh SAW melalui guru-guru secara berantai tidak dapat mengalir. Sehingga penempuh pelajaran tak-kan merasakan apa-apa. Pelajaran dapat ditempuh dengan cara berurutan tanpa boleh mengacak.